Image-Keene State College

Patrick M. Eggleston
Biology Department

Home Page

Research

Teaching

Ashuelot River

Biology Department

 

 

 

 

Patrick M. Eggleston

Biology Department

Ashuelot River diatoms

Actinella punctata

Amphora libyca

Capartogramma crucicula

Cyclotella meneghiniana

Cymbella aspera

Cymbella gracilis

Cymbella minuta

Cymbella naviculiformis

Diploneis finnica

Eunotia formica

Eunotia pectinalis

Eunotia serra tertadon

Fragilaria construens venter  girdle view

Fragilaria famelica

Fragilaria virescens

Gomphonema acuminatum

Gomphonema truncatum

Melosira varians

Meridion circulare constrictum

Navicula pupula

Navicula pusilla

Navicula rhynchocephala

Neidium iridis

Nitzschia nana

Nitzschia tubicola

Pinnularia interrupta

Pinnularia subcapitata

Pinnularia viridis

Stauroneis phoenicenteron

Stauroneis staurolineata

Surirella amphioxys

Surirella linearis

Surirella spiralis

Tabellaria fenestrata

Tabellaria flocculosa  strain III

Tabellaria flocculosa   girdle view